Balanscirkel – Självförverkligande

Det är varje enskild individ som bestämmer vad SJÄLVFÖRVERKLIGANDE innebär i praktiken. Det är ingen annan som kan göra det även om det finns olika typer av personlighetstester och vägledning som kan vara intressant att ta hjälp av. I slutändan är det du själv som vet vad du gör och vem du är när du […]

Balanscirkel – Del 2 – Relationer och självmedkänsla

Förra inlägget handlade om två viktiga teman som behöver bearbetas för att komma närmare sig själv – närmare självförverkligande: egenvärde och inre trygghet. Läs gärna inlägget BALANSCIRKEL – DEL 1- Egenvärde och inre trygghet Med hjälp av Balanscirkeln vill jag bidra till och hjälpa dig att lysa upp vägen mot det ”äkta jaget” du är. […]

Balanscirkel – Del 1 – Egenvärde och inre trygghet

Balanscirkeln (bilden nedan) är en typ av presentation om hur vi kan uppnå en högre grad av självförverkligande. Detta är mitt sätt att beskriva vad vi behöver ta hänsyn till för att växa och sysselsätta oss med meningsfulla aktiviteter och använda vår livskraft på ett ändamålsenligt sätt. Bland annat Abraham Maslows behovshierarki har inspirerat mig […]

Du har tankar som inte är dina egna

Är du intresserad av att veta vilka tankar som är dina egna och vilka du kopierat in från andra? En intressant och ganska lättförståelig beskrivning av hur våra interna modeller (tankar, beteendemönster) skapas kan hämtas från Lev Vygotskijs teori om sociokulturellt perspektiv på lärande (början på 1900-talet). Interna modeller, eller syn på livet,  utformas i […]

Ett alternativ till A. Maslows behovshierarki – vägen till Självförverkligande

Maslows behovshierarki (från 1943) är säkert en av de mest kända modellerna inom motivationspsykologin och den används fortfarande som grund i företags- och ledarskapsutbildningar och även i skolvärlden. Den kanske är en ok grund men som många forskare konstaterat under 1900-talet finns det luckor i den, t.ex.; det går inte till så att ett behov […]