Du har tankar som inte var dina från början

Vilka tankar är dina egna och vilka du kopierat in från andra?

En intressant och ganska lättförståelig beskrivning av hur våra interna modeller (syn på omvärld, tankar, beteendemönster) skapas kan hämtas från Lev Vygotskijs teori om sociokulturellt perspektiv på lärande (början på 1900-talet).

Interna modeller, eller syn på livet,  utformas i relation till den sociala miljön som vi är en del av. I första hand är det de vuxna som står oss närmast i början av livet som mest påverkar oss, sedan blir kretsarna större och vi plockar med oss information från olika sammanhang. Centralt i Vygotskijs presentation är att vi är beroende av den yttre omgivningen som ger oss de ramar som vi ska rätta oss efter och därmed en klar vision som säger hur vi ska uppfatta olika saker.

Ordet perception är väldigt passande i detta sammanhang.  Det vill förklara att vi ”sätter på oss glasögon” och ser omgivningen utifrån ett visst läge – vi fokuserar på olika objekt beroende på ”glasögonen” vi har på oss. Vi gör även en tolkning av det vi ser genom dessa glasögon. Det vi ser och lägger märke till är endast ett sätt att upptäcka omvärlden. Våra tidigare livserfarenheter, inklusive alla relationer, har modellerat och skapat ramarna för de möjligheter vi tror vi har i livet. Det kan hända att vi har någon annans glasögon på oss och vi borde ta av dem och upptäcka hur vi själva egentligen ser på saker.

Under de första levnadsåren, upp till 7-årsåldern, är hjärnan i ett väldigt mottagligt tillstånd. Under den perioden suger vi åt oss allt vi upplever (tankar och beteendemönster) ofiltrerat vilket gör att det går ganska fort att lära sig saker. Detta tillstånd kallas för Theta-tillstånd då hjärnvågsfrekvensen är 4-8Hz, mätt med hjälp av EEG (elektroengefalografi). Theta-tillstånd motsvarar ett meditativt (hypnotiskt) tillstånd som vi vuxna kan uppleva också, exempelvis när vi precis ska somna eller är nyvakna. Därför är vår hjärna lite mer formbar sent på kvällen samt tidigt på morgonen.

Vi har inte kunnat påverka vilka ”programmeringar” som matats in i oss under de 7 första levnadsåren, men som vuxna kan vi förstå att vi även bär andras tankar & perceptioner om omvärlden. Det innebär att vi bär med oss övertygelser om omvärlden som inte alls är våra egna, utan någon annans.

 

 

Vi vill börja se vad vi själva verkligen tycker och tänker om olika saker. Hur ser vi på omvärlden och på oss själva? Helt ärligt talat.

Vi är inte offer. Utan vi får känna ett ansvar att utforska vilka tankar som är våra egna i den stora tankedjungeln som består av tusentals tankar per dag.

Vi har lärt oss både gynnsamma övertygelser som hjälper oss vidare och även mindre bra, begränsande övertygelser. Oftast vill man förr eller senare ersätta destruktiva beteendemönster med mer utvecklande mönster. Åtminstone när hämmande tankarna börjar skapa för mycket lidande. Man får nog av dem helt enkelt. Det kan vara olika tankesätt, minnen, automatiserade beteendemönster eller reaktioner som vi lärt in under vår uppväxt.

Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärandet innehåller en sida som behöver blottas, nämligen HUR ska vi börja jobba med destruktiva tankemönster? Det arbetet ska varje individ göra för sig eftersom det bara är vi själva som vet vilka inlärda tanke- eller beteendemönster vi behöver montera ner. När vi är vuxna är vi inte längre beroende av den sociala miljön för att överleva.

Jag kan varmt rekommendera att jobba med en coach som hjälper dig att kartlägga ditt nuläge. Det har jag själv gjort och det arbetet pågår än idag. Du kommer att kunna se dina inre hinder och möjligheter på ett konkret sätt och börja lätta ditt personliga bagage redan idag. Bli fri och 100% dig själv <3

Hämta hem en enkel och gratis första övning: LIVSSTILSHJULET som hjälper dig att kartlägga dina livsområden just nu. Skicka mail till kontakt@moverecoaching.se så får du övningen till din mail.

Allt gott!

Varma hälsningar,

Mirva Rosendahl