Vad är Coaching?

Coaching är en samtalsmetodik vars syfte är att öka självkännedom och medvetenheten hos klienten

Coaching är en samtalsmetodik vars syfte är att öka självkännedom och medvetenheten hos Dig.

Coaching bidrar till fördjupad lärande och ger utrymme för reflektion och perspektivbyte. Coaching bygger på en övertygelse om att varje individ har förmågan att påverka sitt eget liv och finna svaren inom sig. Det är mycket effektivt med coaching när man befinner sig i en livssituation som man vill förändra och är redo för utveckling och nästa steg. Coaching främjar psykisk hälsa eftersom möjligheter och lösningar står i fokus.

En nyfiken och utforskande attityd ger förutsättningar för att må bättre, leva livet fullt ut och lära känna sig själv.

Coachen utgår alltid från den livssituation som klienten befinner sig i samt stöttar och utmanar klienten mot uppsatta mål. Under en coachingprocess justerar klienten livet eller delar av livet så att det i högsta möjliga mån motsvarar de värderingar hen har. Att vara i linje med sig själv sker när man börjar följa den inre kompassen.

Du kommer i linje med din naturliga tillvaro – den du är!

Coaching är:

  • Är en systematisk process utformad för att främja och underlätta utveckling/förändring hos klienten
  • Ger möjlighet till växande genom medvetenhet och ansvarskänsla
  • Bygger en samarbetande och jämlik relation (till skillnad från en auktoritär relation)
  • Hjälper klienten att få tillgång till sina inre resurser
  • Riktar in sig på det som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential
  • Är mer lösnings- och målinriktad än probleminriktad
  • Klienten tar ansvar för samtalets innehåll och egen utveckling, coachen ansvarar för samtalsprocessen.


Gjerde, S. (2018). Coaching – vad varför hur.

Studentlitteratur AB, Lund

1920x800-11

VAD ÄR MINDFULNESS?

 

Jag använder mindfulness och visualisering i min coaching. Det lönar sig att, inte bara tänka och resonera fram lösningar, utan också se och känna efter vad det är vi vill uppnå. Vi vill komma åt hur förändringen kommer att kännas i framtiden och vilken känsloupplevelse vi är ute efter. Coachingprocessen kommer ge dig mycket mer när vi vågar landa i nuet och skapa stillhet för känslorna. 

 

Det vi oftast är ute efter är upplevelser och emotioner. I varje dröm och personligt mål ingår någon typ av känsloupplevelse.

Jag hjälper dig närmare det känslotillstånd som du vill uppleva.

Du drar ditt framtida mål närmare dig.

 

Mindfulness är ett förhållningssätt som hjälper oss att vara här och nu. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker. Oavsett livssituation kan du minska din stress och öka din livskvalitet. Egentligen är det fråga om att göra de resurser som du redan har medvetna för att sedan utveckla dem.

Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer medveten och därigenom göra val som är i enlighet med din natur och den du är. Mindfulness är en livskunskap om medvetenhet och fokus.

Följ mig på sociala medier

FÖLJ MOVERE PÅ SOCIALA MEDIER

© 2022 All rights Reserved.

Design by Movere coaching with Elementor