Vad är Coaching?

Coaching är en kraftfull samtalsmetodik
cd vars syfte är att öka självkännedom och medvetenheten hos klienten

Hur arbetar jag?

Jag använder mig av kraftfulla coachingverktyg inom ACT (Acceptance Commitment Training), exempelvis insiktsskapande frågor – muntliga, skriftliga och praktiska övningar. Självmedkänslaträning är en viktig del i min coachning då vi genom en bättre relation till oss själva med enkelhet hittar vår plattform som matchar oss 100%.

Coaching bidrar till fördjupad lärande och ger utrymme för reflektion och perspektivbyte. Coaching bygger på en övertygelse om att varje individ har förmågan att påverka sitt eget liv och finna svaren inom sig. Det är mycket effektivt med coaching när du befinner dig i en situation där du lider av självkritik och inte kommer vidare mot dina karriärmål/ livsmål. Coaching främjar psykisk hälsa eftersom möjligheter och lösningar står i fokus.

En nyfiken och utforskande attityd ger förutsättningar för att må bättre, leva livet fullt ut och lära känna sig själv.

Jag utgår alltid från den livssituation som du befinner dig och därför gör jag alltid en nulägeskartläggning för att sedan gå vidare mot önskat läge. Att vara i linje med sig själv sker när teoretisk kunskap eller tankar blir förkroppsligade, dvs. när det nya beteendemönstret blir det nya normala sättet att agera.

Du kommer i linje med din naturliga tillvaro genom självmedkänslaträning. Den utvecklingen möjliggör att du lättare hittar din meningsfulla plattform i form av ett yrke eller annan sysselsättning.

Coaching är:

  • Är en systematisk process utformad för att främja och underlätta utveckling/förändring hos klienten
  • Ger möjlighet till växande genom medvetenhet och ansvarskänsla
  • Bygger en samarbetande och jämlik relation (till skillnad från en auktoritär relation)
  • Hjälper klienten att få tillgång till sina inre resurser
  • Riktar in sig på det som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential
  • Är mer lösnings- och målinriktad än probleminriktad
  • Klienten tar ansvar för egen utveckling, coachen ansvarar för samtalsprocessen.


Gjerde, S. (2018). Coaching – vad varför hur.

Studentlitteratur AB, Lund

 

Jag använder mig alltid av processcoachning där vi på olika sätt kan mäta resultatet i slutet av coachingprogrammet.

Du får insiktsskapande övningar både under och mellan samtalen. Vi gör en tydlig handlingsplan i enlighet med principerna för effektiv målsättning. Samtalen sker online eller via telefon samt regelbundet via mail.

1920x800-11

VAD ÄR MINDFULNESS?

 

Jag använder mindfulness i min coaching vilket är en stor del av självmedkänslaträningen. Det lönar sig att, inte bara tänka och resonera fram lösningar, utan också se och känna efter vad det är vi vill uppnå. Vi vill komma åt hur förändringen kommer att kännas i framtiden och vilken känsloupplevelse vi är ute efter. Coachingprocessen kommer ge dig mycket mer när du vågar landa i nuet och skapa stillhet för känslorna. 

 

Det vi oftast är ute efter är upplevelser och emotioner. I varje dröm och personligt mål ingår någon typ av känsloupplevelse.

Jag hjälper dig närmare det känslotillstånd som du vill uppleva.

Du drar ditt framtida mål närmare dig.

 

Mindfulness är ett förhållningssätt som hjälper oss att vara här och nu. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker. Oavsett livssituation kan du minska din stress och öka din livskvalitet. Egentligen är det fråga om att göra de resurser som du redan har medvetna för att sedan utveckla dem.

Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer medveten och därigenom göra val som är i enlighet med din natur och den du är. Mindfulness är en livskunskap om medvetenhet och fokus.

Följ mig på sociala medier