Vad är Coaching?

Coaching är en samtalsmetodik vars syfte är att öka självkännedom och medvetenheten hos klienten

Coaching är en samtalsmetodik vars syfte är att öka självkännedom och medvetenheten hos klienten.

Coaching bidrar till fördjupad lärande och ger utrymme för reflektion och perspektivbyte. Coaching bygger på en övertygelse om att varje individ har förmågan att påverka sitt eget liv och finna svaren inom sig. Det är mycket effektivt med coaching när man befinner sig i en livssituation som man vill förändra och är redo för utveckling och nästa steg. En nyfiken och utforskande attityd skapar fler möjligheter för att må bättre, leva livet fullt ut och lära känna sig själv.

Coachen utgår alltid från den livssituation som klienten befinner sig i samt stöttar och utmanar klienten mot uppsatta mål. Under en coachingprocess justerar klienten livet eller delar av livet så att det i högsta möjliga mån motsvarar de värderingar hen har. Att vara i linje med sig själv sker när man börjar följa den inre kompassen.

Ge någon en fisk
Och han blir mätt hela dagen
Lär någon att fiska
Och han blir mätt hela livet

Kinesiskt ordspråk

Coaching är:

  • Är en systematisk process utformad för att främja och underlätta utveckling/förändring hos klienten
  • Ger möjlighet till växande genom medvetenhet och ansvarskänsla
  • Bygger en samarbetande och jämlik relation (till skillnad från en auktoritär relation)
  • Hjälper klienten att få tillgång till sina inre resurser
  • Riktar in sig på det som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential
  • Är mer lösnings- och målinriktad än probleminriktad
  • Klienten tar ansvar för samtalets innehåll och egen utveckling, coachen ansvarar för samtalsprocessen.


Gjerde, S. (2018). Coaching – vad varför hur.

Studentlitteratur AB, Lund

Följ mig på sociala medier