MOvere coaching
När kände du dig fri och levande sist?
Vad var annorlunda då?

Vill du lära dig använda självmedkänsla och uppnå ökad balans inom samtliga livsområden?
Vill du förebygga utmattning och välja ett medkännande förhållingssätt till dig och andra?

Varmt Välkommen att boka tid hos självmedkänslacoach Mirva rosendahl!

Har du lagt märke till att du ofta prioriterar annat än det du genuint finner viktigast?

Gör du saker som ger dig en känsla av att du motarbetar dig själv och inte kan stå för det du gör?
Känns det som att du inte riktigt förverkligat dig själv hittills?

Låter detta bekant?

Upplever du lättare fysiska eller psykiska besvär som signalerar att en ny riktning är nödvändig för att du ska känna dig levande? För att du ska kunna leva på ett hållbart sätt och ha energi till det du värdesätter.

Har du redan börjat lyssna till signaler inom dig som du tidigare tryckt undan för att anpassa dig?

Movere har coachingprogram för dig som vill börja förhålla dig till dig själv och andra på ett mer medkännande sätt. En ökad självmedkänsla och medkänsla mot andra hjälper dig att minska mentalt och känslomässigt lidande i ditt liv och bygga upp äkta relationer och ta gynnsammare beslut.
Coachningen passar dig som vill förebygga utmattning genom att träna på självmedkänsla på alla nivåer - när det gäller omsorg om dig själv samt få ökad förståelse för vilka aktiva handlingar som är i linje med kärleken gentemot dig själv och andra.

Programmet ger dig:
- konkreta, beprövade verktyg för att träna på självmedkänsla på ett holistiskt sätt som främjar välmående
- ökad förståelse för hur du fungerar och vad som fungerar för dig som individ
- tröst, tillit och trygghet så att du vågar göra förändringar och ta gynnsamma beslut
- ökad medvetenhet om din livssituation samt stöd med att välja en riktning mot önskad situation

Verktygen kan du använda dig av inom alla livsområden.
Kliv ut ur utmattningens ekorrhjul tillsammans med mig och lev ett utvecklande liv genom självmedkänsla!

Stenar nycklar blomma

 

FÖRÄNDRINGSCOACHING – ca 4 månader

 

Jag hör ofta klienter säga att de vill bidra till något meningsfullt. Jag förstår precis.

Här finns ett sätt att komma närmare det.

 

Varmt välkommen till programmet som öppnar dörren till självförverkligande genom självmedkänsla.

Detta program innehåller 

 • 1:1 samtal, totalt 6 gånger, där vi djupdyker i de beprövade verktygen inom självmedkänsla som just du behöver för att förverkliga dig själv och förebygga utmattning och destruktiva riktningar. 
 • Stöd via mail under processens gång så du känner att du är hållen under din process.
 • Ett materialpaket som möjliggör lärande och hjälper dig följa upp din utveckling.

 

Det du får efter genomförd process är ökad självkännedom och självmedkänsla samt mod till att genomföra aktiva handlingar eftersom vi tränar på det under coachningen. Det jag har sett hos mina klienter är att nya insikter och perspektiv växer fram som de de förankrar i det vardagliga livet. Du får en positiv skjuts till en långsiktig livsförändring. Allt beror naturligtvis på dig och hur mycket du är redo att satsa på för att förstå dig själv på ett djupare plan. Det som får fokus brukar växa och ta plats. Min coachning bygger på förståelse för en själv samt acceptans vilket gör att du kommer att känna trygghet även när du granskar livsområden där du upplevet motstånd och utmaningar.

Det här coachingpaketet ger dig information och en trygg plats där du kartlägger din livssituation, granskar respektive område och bestämmer en riktning mot önskad situation. Du lär dig hur du använder självmedkänsla för att ta dig genom utmaningar – mot ditt självförverkligande.

 

Vi kommer att boka in totalt 6 coachingsamtal á 75 minuter. Samtalen sker online. Mellan samtalen gör du övningar enligt det du satt som mål under samtalet. Stöd via mail erbjuds under processens gång.

 

Vem kan delta i den här coachingen?

Programmet passar dig som har identifierat några av följande hos dig själv:

 • Tidiga tecken på utmattning eller nedstämdhet som du vill förebygga
 • Själv-sabotage eller handlingar som du vet inte främjar ditt välmående men som är svåra att låta bli
 • Överbelastning som kan kännas på det mentala planet, t.ex. sömnlöshet, ältande mm.
 • Behov av att vara andra till lags – tolka och tillfredsställa andras behov
 • Ökad stressnivå
 • (Oförklarbar) missnöjdhet och irritation
 • Skuldkänslor
 • Vill lära dig om vad självmedkänsla innebär i sin helhet och se på dig själv och andra i ett vänligare ljus
 
  
I programmet använder jag mig av coachande, lösningsorienterade verktyg såsom kraftfulla frågor och övningar, samt visualiseringsövningar för att du ska få så bra kontakt med dig själv som möjligt.


Boka ett gratis lära känna -samtal för att se om jag kan erbjuda det rätta stödet för dig.

Skicka mail till kontakt@moverecoaching.se eller fyll i kontaktformuläret längre nere.

 
 
DISCLAIMER: OBS. Uppsök läkare om du misstänker sjukdom eller behöver hälsovård. Coaching är främst förebyggande arbete där vi expanderar det som fungerar med fokus på dina styrkor. Coachning är inte terapi även om många upplever att den har en terapeutisk effekt.


Sagt om coachingen:

Vill du ha inspirerande ord samt information om events och erbjudanden?
Prenumerera på nyhetsbrevet!

Du har kommit rätt

Mitt uppdrag är att stödja dig och ge dig verktyg när du påbörjar en ny livscykel mot ökat välmående och bättre livskvalitet.

Kontakt

Movere Coaching

Välkommen att kontakta mig

Följ mig på sociala medier

FÖLJ MOVERE COACHNING PÅ SOCIALA MEDIER 

© 2024 All rights Reserved.

Design by Movere coaching with Elementor