Balanscirkel – Självförverkligande

Jag skulle inte påstå att målet med livet är att kunna förverkliga sig själv. Det är varje enskild individ som får bestämma vad som är målet. I det stora hela är det av större intresse hur man når en balans så att det ska blir möjligt att börja se vem det egna ”självet” är. Dels vem man är och dels vad det är som man vill ägna sitt liv åt – Att uppleva att livet är meningsfullt och att man får leva det precis som man är.

 

Genom att göra en självrannsakan genom hela balanscirkeln kan man sätta fingret på hur man lever (tänker, känner, beter sig) i dagsläget. Framför allt i de livsområden där man upplever motstånd och utmaningar. Under detta arbete klargör man för sig själv vad man har för värderingar. Är det dina egna värderingar du lever i linje med eller är det kanske någon annans värderingar som vägleder dig. Viktigt att bli medveten om detta.

 

Värderingar ökar motivation – rent konkret så innebär det att när du lever dina värderingar så känner du dig mer motiverad. Börja med att identifiera en värdering DU har och skriv sedan ner i vilka sammanhang den värderingen kommer till uttryck i. Med hjälp av balanscirkeln eller behovspyramiden kan man strukturerat gå igenom olika delar ”självet” och hitta de egentliga värderingarna man har.

Balanscirkelmodellens syfte är att visa att behoven och motivationen är ihopkopplade – behovet att uppnå balans. Att man vet vad man anser som meningsfullt och vad man har för värderingar minskar risken att man tappar motivationen.

 

Vad händer när du känner dig motiverad? Jo, du banar vägen för dig själv – mot självförverkligande.

 

Det finns övningar och stöd till hands i denna process – låt mig vara med när du närmar dig din högsta potential! Boka tid för ett första coachsamtal via kontaktformuläret.

VECKANS UTMANING: Skriv ner en värdering du har samt hur du lever denna värdering just nu. Tacka dig själv för att du har den värderingen.

Trevlig helg, allt gott!

-Mirva