Balanscirkel – DEL 4 – Självförverkligande

Det är varje enskild individ som bestämmer vad SJÄLVFÖRVERKLIGANDE innebär i praktiken. Det är ingen annan som kan göra det även om det finns olika typer av personlighetstester och vägledning som kan vara intressant att ta hjälp av. I slutändan är det du själv som vet vad du gör och vem du är när du är dig själv.

I detta är det intressant hur du når en balans så att det ska blir möjligt att börja se vem det egna ”självet” är. Dels vem du är och dels vad det är som du vill ägna sitt liv åt – Att uppleva att livet är meningsfullt och att du får leva det precis som du är. Använda din kraftfulla energi till det du finner viktigt. VIKTIGT PÅ RIKTIGT.

Genom att göra en självrannsakan genom hela balanscirkeln kan man sätta fingret på hur man lever (tänker, känner, beter sig) i dagsläget. Framför allt i de livsområden där man upplever motstånd och utmaningar. Under detta arbete klargör man för sig själv vad man har för värderingar. Är det dina egna värderingar du lever i enlighet med eller är det kanske någon annans värderingar som vägleder dig. Viktigt att bli medveten om detta.

Jag har gjort en KOSTNADSFRI övning som du kan börja med: LIVSSTILSHJULET. Övningen hjälper dig se hur nöjd du är med respektive livsområde just nu.

Du behöver kartlägga ditt nuläge för att lättare se vad ditt mål är och vad är annorlunda när du förverkligar dig själv. Skicka mail till kontakt@moverecoaching.se för att få tillgång till övningen.

Kaffe och skrivböcker

Värderingar ökar motivation

Rent konkret så innebär det att när du lever dina värderingar så känner du dig mer motiverad. Börja med att identifiera en värdering DU har och skriv sedan ner i vilka sammanhang den värderingen kommer till uttryck i. Med hjälp av LIVSSTILSHJULET och balanscirkeln kan du strukturerat gå igenom olika delar av ”självet” och hitta de egentliga värderingarna du har.

Balanscirkels syfte är att visa att behoven och motivationen är ihopkopplade – behovet att uppnå balans inom samtliga livsområden.

När du förverkligar dig själv så är du i balans.

Att du vet vad du anser som meningsfullt och vad du har för värderingar minskar risken att du tappar motivationen.

Vad händer när du känner dig motiverad? Jo, du banar vägen för dig själv – mot självförverkligande.

Vill du närma dig din högsta potential i ett tryggt space? Boka tid för ett första introduktionssamtal via kontakt@moverecoaching.se eller skriv ett DM på Instagram @movere_mirva.

VECKANS UTMANING: Skriv ner en värdering du har. Hur lever du denna värdering just nu? Om du inte lever i enlighet med den just nu, vad kan du göra för att leva upp till den?

Allt gott!

Vänligen,

Mirva Rosendahl