Balanscirkel – DEL 3 – Relationer och självmedkänsla

Förra inlägget handlade om två viktiga teman som behöver bearbetas för att komma närmare sig själv – närmare självförverkligande: egenvärde och inre trygghet. Läs gärna inlägget BALANSCIRKEL – DEL 1- Egenvärde och inre trygghet

Med hjälp av Balanscirkeln vill jag bidra till och hjälpa dig att lysa upp vägen mot det ”äkta jaget” du är. När du frigör dig från dina blockeringar och ser dig själv för den du är kommer du närmare din personliga fulla potential. Det betyder att du använder din kraft till det du finner meningsfullt och du blev skapt till att göra. Du använder dina signaturstyrkor på ett ändamålsenligt sätt.

 

Maslows behovshierarki från 1943.

 

Relationer (grön del i Maslows pyramid) är en central del av våra liv och de ger oss mycket. De kan också ta mycket om vi upplever obalanser i våra relationer. Vi vill kanske öva på att skilja på vilka tankar och känslor som är mina genuint och vilka tillhör någon annan. Reflektera över vilka relationer ger dig styrka. Den typen av funderingar ger dig vägledning och hjälper dig att se vilka sammanhang för dig vidare och vilka som dränerar på energi. Om du har varit med om destruktiva relationer eller upplevt utmaningar med omgivningen, t.ex. att du inte blir sedd eller respekterad som du önskar, kan du börja med en enkel övning.

För att bryta beroenderelationen där du till varje pris behöver bli omtyckt och få uppskattning från omvärlden –> nämn en sak som du själv anser att du lyckats med eller är duktig på. Något som får dig att känna stolthet över dig själv. Även om du inte fått någon feedback från andra människor. Att skriva ner en sak eller fler, alternativt säga det till dig själv stärker din självrespekt. Du jobbar alltså inifrån, respekten växer från insidan. Du tränar också på att uttrycka dig själv och lyfta dig själv. Du slipper vänta på andras reaktioner då du kan ge dig själv positiv feedback när som helst. Förmågan att träna på självrespekt gynnar dig i situationer där du får icke-konstruktiv feedback eller ingen feedback från omvärlden, eftersom du håller på att bryta dig loss från beroenderelationen som har hållit dig vid liv hittills.

Det innebär inte att du skulle isolera dig, utan denna typen av strategier hjälper dig att handskas med dina inre konflikter. För att hålla balansen helt enkelt.

Kan du hantera dina inre konflikter, har du mindre problem med att hantera yttre konflikter. Be om hjälp eller feedback när du behöver och vet med dig att det inte definierar dig.

 

Självmedkänsla – något som hänger tight ihop med självrespekt och uppskattning. Kort och koncist handlar det om att du inte överger dig själv oavsett vad som händer. Även om du skulle bli avvisad av någon annan så står du stadigt i din egen existens. Observera att det inte betyder att man skulle bli oflexibel eller hålla fast vid sina åsikter bara för att. Vi upplever vissa livssituationer och perioder i livet som utmanande och kan naturligtvis vara mer sköra periodvis. Att lägga märke till skillnaden mellan andras handlingar, åsikter och existens och den man själv är hjälper dig att hålla dig kopplad till frid och en lugn sinnesstämning.  När man är arg på någon eller känner andra typer av tunga känslor så skadar man sig själv mer än någon annan. En ökad självmedkänsla innebär att vi frigör oss från dränerande känslor och tankar gentemot andra personer och händelser. Att kunna förlåta sig själv och andra ingår i processen mot en högre självmedkänsla och medkänsla.

I föregående samt detta inlägg har jag format om den ursprungliga behovshierarkin och ”översatt” de olika färgerna/kategorierna i hierarkin. Resultatet blev flera cirklar som vill visa vad vi egentligen vill åstadkomma kopplat till respektive steg i pyramiden.

VIKTIGT! Den gröna delen som handlar om självmedkänsla innefattar egentligen även de andra delarna. Självmedkänsla är din förmåga att skapa inre trygghet, tillit och modet att uttrycka dig och frigöra dig från beroenderelationer. Maslow använde ordet Relationer som en viktig komponent för att kunna förverkliga sig själv. Självmedkänsla innebär en nära relation till dig själv – en relation som är äkta och sann och accepterar alla dina delar precis som de är just nu. Jag vill ta upp det perspektivet eftersom det verkar nästintill omöjligt att på riktigt förverkliga sitt esse om man inte har en vältränad självmedkänsla. Likaså är det svårt att bygga upp äkta relationer utan en tillräckligt bra relation till en själv.

Vad tror du? Kan man förverkliga sig själv utan självmedkänsla? När vi skapar och förverkligar vår genuina intention så har vi fått en ökad medvetenhet genom självmedkänsla.

VECKANS UTMANING: Skriv ner en sak du är nöjd med dig själv. Du är värdefull precis som du är!

Varma hälsningar,

Mirva