Balanscirkel – Del 2 – Relationer och självmedkänsla

Förra inlägget handlade om två viktiga byggstenar som behöver bearbetas för att komma närmare sig själv – närmare självförverkligande. Det är olika metoder och förändringar som ingår i den individuella utvecklingsprocessen beroende på vem man är och var man befinner sig just nu.

 

Balanscirkeln vill ge en sorts generell roadmap för att lysa upp vägen mot det ”äkta jaget” du är. När du frigör dig från dina blockeringar och ser dig själv för den du är kommer du närmare din personliga fulla potential.

 

Relationer är en central del av våra liv och de ger oss mycket. De kan också ta mycket. Där behöver vi öva på att skilja på var jag slutar och var den andra personen börjar. DVS. vilka tankar och känslor är mina och vilka tillhör någon annan. Reflektera vilka relationer som ger dig styrka. Den typen av funderingar ger dig vägledning och hjälper dig att se vilka sammanhang för dig vidare och vilka som dränerar på energi. Om du har varit med om destruktiva relationer eller upplevt utmaningar med omgivningen, t.ex. att du inte blir sedd eller respekterad som du önskar, kan du börja med en enkel övning.

 

För att bryta beroenderelationen till uppskattning och respekt från omvärlden, nämn en sak som du själv anser att du lyckats med och gjort bra. Något som får dig att känna stolthet över dig själv. Även om du inte fått någon feedback från andra människor. Att skriva ner en sak eller fler, alternativt säga det till dig själv stärker din självrespekt. Du jobbar alltså inifrån, respekten växer från insidan. Du tränar också på att uttrycka dig själv och lyfta dig själv. Du slipper vänta på andras reaktioner då du kan ge dig själv positiv feedback när som helst. Förmågan att träna på självrespekt gynnar dig i situationer där du får icke-konstruktiv feedback från omvärlden, eftersom du håller på att bryta dig loss från beroenderelationen.

Det innebär inte att du skulle isolera dig eller att inte ta vissa saker på allvar, utan denna typen av strategier hjälper dig att handskas med dina inre konflikter. För att hålla balansen helt enkelt. Kan du hantera dina inre konflikter, har du mindre problem med att hantera yttre konflikter.

 

Självmedkänsla – något som hänger tight ihop med självrespekt och uppskattning. Kort och koncist handlar det om att du inte överger dig själv oavsett vad som händer. Även om du skulle bli avvisad av någon annan så står du stadigt i din egen existens. Observera att det inte betyder att man skulle bli oflexibel eller hålla fast vid sina åsikter eller dylikt. Vi upplever vissa livssituationer och perioder i livet som utmanande och kan naturligtvis vara mer sköra periodvis. Att lägga märke till skillnaden mellan andras handlingar, åsikter och existens och den man själv är hjälper dig att hålla dig kopplad till frid och en lugn sinnesstämning.  När man är arg på någon eller känner andra typer av tunga känslor så skadar man sig själv mer än någon annan. En ökad självmedkänsla innebär att vi frigör oss från dränerande känslor och tankar gentemot andra personer och händelser. Att kunna förlåta sig själv och andra ingår i processen mot en högre självmedkänsla och medkänsla.

 

VECKANS UTMANING: Skriv ner en sak du är stolt över. Det kan vara en tanke, en känsla eller handling osv – du väljer.  Tacka dig själv för den saken.

Frid och fröjd!