Jantelagen 2.0
  1. Du får tro att du är
  2. Du får tro att vi alla är goda
  3. Du får tro att vi alla är kloka
  4. Du får tro att vi alla är bra
  5. Du får tro att vi alla vet
  6. Du får tro att vi alla är
  7. Du får tro att du duger
  8. Du får skratta med oss
  9. Du får tro att du är viktig – bry dig om dig själv
  10. Du får tro att vi kan lära varandra mycket

Jantelagen finns kvar i vår kultur, eller det kanske är bara några rester som vi har kvar i bakhuvudet. Hur hjälper lagen oss, vad finns det för vinster med den? Jag är ett stort frågetecken när det gäller denna lag och dess relevans i den mänskliga utvecklingen.  Egentligen ville jag göra en SWOT-analys på den jantelagen som Aksel Sandemose (1933) presenterade i boken En flykting korsar sitt spår, men insåg att de flesta effekterna av punkterna ovan skulle hamna i boxen ’Hinder’ eller ’Mindre starka sidor’.  Inget fel med det egentligen men det kändes mer meningsfullt att formulera om punkterna till en Jantelagen 2.0 by Mirva.

SWOT-analys är ett bra verktyg som använts bland annat för att kartlägga ett företags nuläge; möjligheter, styrkor, hinder och mindre starka sidor.

Fungerar även bra för att kartlägga läget på individnivå.

_______________________

Vad påverkar ett kollektiv, dvs en större grupp människor och varje individ i den?

Det är energin som är drivkraften till varande och görande. Den smittar av sig och den energin kan vara exempelvis begränsande/hämmande eller möjliggörande och ”flytande”.  En relevant fråga är då, är det inte meningsfullt att ta fram mantran som lyfter oss på individnivå och sedan på gruppnivå? Att skapa texter som lyfter, stärker och gör det lättare att möta livet. Dem har vi nytta av.

Förminskar man sig själv uppmuntrar man troligtvis fler att förminska sig själva. Likaså händer om man lever under en regel där man inte har något värde. Vi lär varandra och påverkar varandras tillvaro hela tiden så vi får gärna vara medvetna om vilka lagar som styr oss. Punkterna 1 och 6 är med för att betona att det egna jaget och det kollektiva vi är viktiga bara för att vi finns – fokus på varandet.

Har du en stark övertygelse om att du duger, att du är viktig och att du är värt att älska – så lär du andra att tänka likadant, inte minst den yngre generationen som ärver våra övertygelser. Som ringar på vattnet sprids alla positiva övertygelser.

Vilken otroligt fin gåva och vilken stor vinst Jantelagen 2.0 kan representera – en riktlinje som utstrålar medkänsla och respekt för det mänskliga.

Börja med dig själv – det är inte själviskt – det är en gåva till din omgivning.

Vi alla har otroligt mycket att bidra med till kollektivet och det är lättare att hitta varje enskild individs styrkor och kapacitet  i en uppmuntrande kultur, i linje med Jantelagen 2.0.

Vänligen,

Mirva