Hur upphör lidandet? DEL 2: Det feminina och det maskulina inom självmedkänsla

Svar: Visa medkänsla mot dig själv i enlighet den feminina principen och den maskulina principen

Jag har tidigare skrivit om självmedkänslans två delar där det å ena sidan handlar om att vara mottagare och å andra sidan handlar det om att vara aktiv och våga agera. Se bloggtext ”Så ökar du din självmedkänsla – två steg” (länk https://moverecoaching.se/sa-har-okar-du-din-sjalvmedkansla-tva-steg/).

Det förstnämnda representerar den feminina principen i nötskal. Här aktiverar vi vårt omsorgssystem och ger oss själva trygghet, tröst, förståelse, emotionell närvaro och behandlar oss själva såsom en kärleksfull mamma skulle krama om sitt barn. Vi hör uppmuntrande ord och känner oss älskade bara för att vi finns och andas. Vi accepterar oss själva villkorslöst bara för att vi finns. Vi förtjänar att må bra.

Det sistnämnda, den aktiva delen, är den maskulina principen i nötskal. Varje människa har bägge delar oavsett om man är man, kvinna eller icke-binär. Den maskulina självmedkänslan ger beskydd och skyddar det som är heligt och viktigt för oss, alltså våra kärnvärderingar. När denna del är aktiv så har vi förmågan att sätta sunda gränser, säga ifrån vänligt och bestämt om gränsen inte respekteras. Vi vågar stå för rättvisa, sanning och har moral och respekt. Vi vågar uttrycka oss genuint och tar ett stort ansvar för vår egen respons. Vi tar beslut som är bra för oss på längre sikt och agerar i enlighet med de besluten.

 

De maskulina och feminina delarna kan vara i balans eller i obalans och det kan kännas att den ena delen är lättare att träna på medan den andra känns mer utmanande.

När målet är att öka självmedkänsla och minska lidandet så behöver vi träna på bägge delarna så att vi uppnår en balans inom oss. Balans och lidande kan inte samexistera i samma stund, utan ju närmare vi kommer balansen desto längre ifrån går lidandet.

När vi alltså först tagit beslutet att sluta ljuga för oss själva så öppnar vi dörren till att testa hur nära vårt sanna jag vi befinner oss kopplat till den feminina och den maskulina delen.

Vad har du lätt för och på vilket sätt känner du dig förtryckt/förminskad eller icke-accepterad av dig själv?

Du vet att du är i balans med din feminina sida när det kommer som en naturlig reaktion att känna acceptans i stunder där du kanske misslyckats eller gjort något du ångrar. Du kan trösta dig och ha en vänlig ton gentemot dig själv. När omsorgssystemet aktiveras så frigörs oxytocin och endorfiner vilket minskar stress.

När du är i balans med din maskulina sida så känner du att du ”har ryggrad”– på ett metaforiskt sätt uttryckt. Eller du kan känna att du ”har karaktär”. Det är en förmåga att agera på ett ändamålsenligt sätt och gå från tanke till handling.

När du i din trygga feminina tillvaro kommer på kreativa idéer så är det din maskulina sida som verkställer dem. Vi har betydligt lättare att komma på möjligheter och alternativ när vi är i trygghet och känner oss omhändertagna. Därför är samspelet mellan den feminina och den maskulina delen en förutsättning för oss att kunna förverkliga oss själva och FÅ SLUT PÅ LIDANDET <3

Är du nyfiken på självmedkänsla eller självmedkänslacoachning och vill förebygga utmattning, varmt välkommen att kontakta mig på kontakt@moverecoaching.se eller skriv ett direkt meddelande på instagram @movere_mirva eller facebook Mirva Rosendahl.

Med värme,

Mirva