Utvidgad syn på måluppfyllelse – vad är du egentligen ute efter?

Året börjar närma sig sitt slut och många är står redo att sätta upp mål för 2024.

Kul, och ännu roligare att göra det på ett riktigt SMART sätt.

Känner du igen mönstret där du väntar på att du ska uppnå ett fysiskt mål innan du kan tillåta dig känna glädje i dig och öppna upp för upplyftande känslor? Inte alls konstigt om du gör det. Jag har lagt märke till tendensen att endast fokusera på fysiska mål och sedan även fastspika sättet HUR målet ska uppnås. Man kan dessutom bli väldigt fast vid just den planen och endast se ett sätt hur man kommer i mål. Den här ”strategin” gör att vi i stället sätter käppar i hjulet och står själva i vägen för att uppleva en positiv förändring. Jag har använt den tekniken tills jag tröttnade, eftersom det är en evig jakt på moroten som hela tiden finns någon meter bort – så nära men ah så långt borta.

Jag ska förklara för dig vad jag menar och hur du kan se att du faktiskt redan håller moroten i handen men märker inte den.

Exempel på fysiska mål som många strävar efter: yrkestitel, ett arbete, lära sig spela ett instrument, tjäna 100 000kr i månaden, köpa sommarställe, resa någonstans, gå ner i vikt mm. Det kan även handla om att lära sig stå upp för sig själv, våga uttrycka sig eller våga ta beslut. Vi lär in nervsystemet att förhålla sig till vårt eget beteende på ett annat sätt. Alltså, kroppen ska lära in en annan typ av respons när den märker att vi agerar på ett främmande sätt. Alla dessa är SYNLIGA mål.

En jätteviktig del i processen där vi sätter upp mål utesluts ofta à nämligen vad är annorlunda inombords och känslomässigt i din tillvaro när du är i mål? Det här är en central fråga. Den fysiska saken eller situationen i sig har noll förmåga att påverka oss, utan det är ditt interna band till just den saken som du tänker ska generera en härlig inre stämning och lyckokänslor.

 

Ett mycket smartare sätt att sätta upp mål är att i första hand fokusera på DE OSYNLIGA MÅLEN bakom det fysiska målet vi tänker vi vill uppnå under 2024.

Fråga dig själv: Vilken känslostämning och inre tillvaro vill jag framkalla? Vad vill jag uppleva under 2024. Frihet, glädje, humor, lättsamhet, kärlek? Vad vill du uppleva?

När vi börjar prata om målen så visar det sig oftast att vi är ute efter just en upplevelse som kan framkallas på olika sätt, inte nödvändigtvis på det första sättet vi tänker på. Ett flertal vägar leder till uppfyllelse.

Du kommer ha det betydligt lättare att veta hur du riktar din energi på det fysiska planet när din riktning är skapad utifrån ditt önskade inre tillstånd. Du kan dessutom märka att du redan i viss mån är i ditt måltillstånd men tillåter inte dig själv att vara där tillräckligt mycket. Därav växer ett behov av att fokusera på fysiska, synliga målsättningar. Problemet är inte avsaknaden av jobbet/lönen/vikten/nya väskan i sig, utan snarare att vi inte TILLÅTER oss en upplyftande tillvaro trots att vi inte är i mål fysiskt än. Alla osynliga mål kan ju uppnås ganska omgående, men vi har inte lärt oss det.

Om vi undanhåller positiva och lättsamma känslor och accepterar dem först när vi uppnått ett fysiskt mål, så innebär detta att vi lever i BRIST tills målet är uppnått. Ur ett bristtänk är det lätthänt att vi skapar mer brist och håller moroten borta från oss. Vi skjuter bort upplevelsen och fortsätter att känns oss tomma inombords. Utmaningen blir då att vi börjar agera utifrån den tomheten och gör saker som får bristtänket ännu mer kraft. Vi gör inte de saker som leder till måluppfyllelse utan till mer brist.

Kan det vara så att vi gör avståndet till målet kortare om vi uppfyller det bakomliggande, osynliga målet redan nu? Det osynliga målet är ju svaret på frågan: Vad är annorlunda hos dig inombords när du uppnått ditt mål?

Känns det då som att vi kommit nästan halvvägs mot målet, eller att vi kanske egentligen redan har det vi längtar efter? Brist upphör.

Hur du kan få tag i moroten REDAN NU innebär att du tittar på dina bakomliggande känslomässiga mål. Dvs vilken känslostämning och tillvaro är du egentligen ute efter och vilket föremål eller vilken kunskap har du ställt mellan dig och din optimala känslomässiga stämning?

Prioritera bort ditt hinder ett tag – alltså det fysiska tinget. Kolla HUR och NÄR du redan upplever det du tror att måluppfyllelsen kommer att ge dig. Du behöver ingen anledning till att känna lycka eller framgång. Inget ha behövt hända innan det. Ser du att moroten finns där hela tiden för dig?

Detta är ett annorlunda sätt att tänka kring mål som inte pratas om tillräckligt. Men detta är vägen till mer nöjdhet och snabbare måluppfyllelse då du kan se dina egentliga behov ur ett annat perspektiv.

Vill du lära dig mer om SMART MÅLSÄTTNING? Skicka ett meddelande till mig så tar vi ett förutsättningslöst möte och diskuterar dina mål.

Välkommen att kontakta mig på kontakt@moverecoaching.se