Snällhet som livsförmåga – utforska snällhetens skuggsida

Till er alla underbara medmänniskor – kom ihåg att ni är fantastiska precis som ni är!

Det finns ett perspektiv på snällhet – nämligen snällhetens skuggsida eller förvrängd snällhet.

Genom att rikta ljuset mot skuggsidan kan vi lätta upp våra liv på längre sikt. Det pratas så lite om detta ämne i allmän diskussion. Men ah så mycket kunskap som skulle hjälpa många utmattade och stressade människor.

I det här sammanhanget representerar ordet ”snällhet” den unika idealbilden av en snäll person, som varje enskild individ har skaffat sig under livets gång. Det finns ingen allmän beskrivning om vad eller vem som är god/snäll. Vi har alla lite olika synsätt på detta baserat på våra erfarenheter. Snällhet är en subjektiv mental konstruktion. Det finns en så stor laddning i begreppet eventuellt just för att det är väldigt luddigt. Det är en otydlig och outtalad självklarhet. Därför har den en outforskad skuggsida tills vi belyser den.

Jag vill titta närmare på detta och lyfta det jag har upplevd själv när det gäller att identifiera sig med en idealbild av en snäll person.

Detta handlar om en förvrängd självbild som innehåller en specifik roll: en stark och snäll människa som hanterar allt, till och med andras bördor och taskigt beteende. Någon som räddar andras ansikten och skjuter upp att utforska vad hen behöver innerst inne.

Vi ska absolut känna empati, medkänsla och göra mycket goda gärningar mot andra. Det är naturligtvis viktigt för oss, men många av oss behöver lära sig använda dem på rätt sätt så vi slipper skada oss själva. Det är nyttigt att prata om gränssättning och hur man kan vara genuin. Sådan kunskap hjälper oss att må bättre och reglera vår energiåtgång. Vi blir duktiga på självreglering. Och att ta ansvar för oss själva. Vi tränar på dessa viktiga livsförmågorna.

 

Hur ska vi närma oss skuggsidan av snällheten?

Ta ett andetag här – det finns MYCKET vi kan göra för att må bättre, HOPP finns alltid 😊

Många av oss har lärt sig identiteter som döljer det genuina ”jaget” bakom sig, den vi är i den allra mest autentiska formen. Identiteterna, såsom presterande eller snäll och god människa kan ha blivit våra överlevnadsmekanismer för att undvika skuldkänslor eller annat obehag. Men då kommer vi längre ifrån vår egentliga kärna.

Även om man skulle vilja göra annorlunda så styr identiteten och skuldkänslan våra vanor och trycker undan en genuin handling. När vi agerar utifrån skuldkänslan eller en rädsla så ställer vi villkor på relationer och det blir byteshandel – vi behöver en tillfredsställande känsla tillbaka så vi slipper känna oss dåliga. Och lägger ansvaret för vårt välmående hos andra. Detta är vilseledande då vi i själva verket vill att mod, kärlek och empati ska styra vårt beslutsfattande, inte rädslan av att bli avvisad. Då leder våra beslut till önskvärda resultat mer sannolikt.

När vi däremot agerar utifrån genuin vilja och ärlighet så agerar vi villkorslöst. Empati ökar i världen när den har villkorslös kärlek som bränsle i stället för tunga känslor. Genom att jag själv känner äkta välvilja, sprider jag vidare den känslan. Om jag agerar utigfrån ”ett måste” och känner mig bitter, då sprids den känslan. Vad väljer jag? Vi vill frigöra all den universella kärleken som vi har bakom rädslorna och rollerna.

Ett kännetecken på att man agerar utifrån sin genuina välvilja är att man känner sig glad, nöjd eller energifylld efteråt. Följ känslor av glädje, lycka och tacksamhet så vet du att du är har kontakten med ditt hjärta. Du är på rätt spår!

Vi gör även andra vuxna en tjänst genom att sätta våra egna gränser och vara autentiska. Våra nära och kära förtjänar att ha en genuin människa vid sin sida. Då tänker vi också att andra klarar av sina egna känslor och livshändelser och vi behöver ej bära dessa som om de vore våra egna. Vi ser andra människor som starka och handlingskraftiga.

Lyssna på kroppens signaler

När vi levt tillräckligt länge med skuldkänslan som bränsle i våra liv så syns det så småningom på olika sätt. Det kan vara ökad självsabotage, beroenden, misshandel mot sig själv eller bli misshandlad och utnyttjad av andra, bli utmattad och skadad på något annat sätt. Det är jobbigt och energikrävande att motarbeta sitt genuina jag så många år så det påverkar oss.  Att ständigt agera utifrån en roll påverkar oss.

Ni som är eller har upplevt ovan känner till att man kan uppleva olika symtom, t.ex. värk i kroppen, sömnlöshet, nedstämdhet, missnöje med livet, bitterhet, överbelastning. Enligt min erfarenhet är det centralt att börja lyssna på signalerna vilket gör att man lättare kan balansera upp situationen.

Jag rekommenderar starkt att du börjar skapa korta tysta stunder för dig själv för att etablera en medveten inre dialog. Det är en förutsättning för en djupare förståelse om dig själv.

Förstår att många drivs av skuldkänslor eller snarare undvikandet av dem eftersom det har varit ett sätt att uppfostra världen över. Man har trott att skuldkänslorna lär oss vad som är bra vs. dåligt. Detta är ett kortsiktigt tänk då skuldkänslan är en extremt dränerande känsla som får oss att stagnera. Det är självmedkänslan som hjälper oss mer i svåra situationer. Medkänsla hjälper oss att få mer givande saker gjort.

Nu är det dags att byta ut skuldkänslan mot (själv)medkänsla som har en betydligt större styrka att lyfta och bära oss eftersom den baserar sig på ett holistiskt synsätt på människan: vi omfamnar alla sidor av oss, inte bara dem som vi har lätt att leva med.

 

Dela gärna vidare din bästa strategi för att komma ur godhetens onda cirkel och vara mer genuin och välmående. Hur har du gjort eller hur tänker du göra för att vara mer DU?

TACK för att just du finns här på jorden!