Ett fantastiskt enkelt sätt att ge dig själv kärlek REDAN IDAG

OBS. Det KAN HÄNDA att strategin nedan kommer att förändra din generella känslostämning till det bättre..

OBS 2. Detta är endast för er som är redo att själva ta tag i era känslostämningar och jobba för att enklare komma ur destruktiva energier – eget ansvar alltså.

EN FRÅGA:

Har du märkt någon skillnad när du tittat, läst eller lyssnat på material som innehåller läskigt, tungt, hopplöst budskap jämfört med när du ”konsumerat” mer upplyftande och hoppfullt material? Tungt och hopplöst innehåll kan exempelvis finnas i skräckfilmer, musik, TV-nyheter; katastroftankar osv. Upplyftande material är något som hjälper dig att finna lösningar eller bli på bättre humör – helt enkelt sådant som demonstrerar framtidshopp, godhet och lycka. Har du någonsin skapat något kreativt när du känt oro eller hot? Inte jag heller 🙂

Märker du någon skillnad hos dig när du varit i kontakt med dessa olika typer av information som utstrålar en särskild ”känslostämning” – antingen rädsla eller styrka/glädje? Det är olika typer av känslostämningar som bjuds på utöver de orden som budskapen innehåller. Den medmänskliga kommunikationen sker till stor del icke-verbalt och påverkar både det medvetna och omedvetna i oss. Vårt beteende styrs till en stor del utifrån det undermedvetna.

VAD HÄNDER I HJÄRNAN under dagens gång? Vad har det med inlärning att göra?

Det vi nu vet om hur hjärnan tar emot information med hjälp av våra sinnen hjälper oss att handskas med intryck som finns på utsidan. Vi vet ju nämligen att hjärnan är formbar genom hela livet och alla tankar, känslor och handlingar formar vår livsriktning. Vi lär oss nytt genom hela livet och inlärning är mer än kunskapsinhämtning (sk. fakta). Det gäller även beteendemönster och förhållningssätt gentemot omvärlden. Tar man sig själv väldigt ofta ner till nedstämt, tungt eller ilsket tillstånd så får man också tankar/ idéer som motsvarar den känslostämningen. Det är nästintill omöjligt att tänka kreativt utifrån ett lågt känslotillstånd. Har du märkt det? Svårt att komma åt långsiktigt hållbara lösningar utifrån en hopplös inre stämning?

Samma gäller tvärtom: de bästa idéerna kommer oftast när man är trygg, avslappnad och tillräckligt glad eller lycklig. Det finns ett bra energiflöde hos en. Då lyckas man oftast även kommunicera utåt på ett ändamålsenligt sätt har jag märkt.

Det som har upptäckts är att vår hjärna i vuxenålder är extra känslig och mottaglig för information och den stämning som informationen bär med sig UNDER VISSA perioder på dagen. Det är då vi lär oss mest effektivast när det tänkande sinnet inte står i vägen. Det är tidigt på morgonen när vi håller på och vaknar eller har precis vaknat SAMT på kvällen när vi börjar bli trötta eller håller på att somna som informationen passerar det ”vakna” sinnet. Då är hjärnan i sk. theta-tillstånd då hjärnfrekvensen är låg. Det är ett avslappnat/meditativt tillstånd och det vi upplever med våra fem sinnen går rakt in i det undermedvetna, ofiltrerat. Annars sker inlärning något långsammare i vuxen ålder och vi kan behöva repetera en sak flera gånger innan det fastnar. Därför är det viktigt att hålla ut och inte ge upp för lätt.

Barn under 7 årsålder befinner sig mestadels i det här Theta-stadiet vilket innebär att det lär sig snabbt och har inte förmågan att ”filtrera” och sortera intryck som kommer in. När vi blir äldre så blir hjärnfrekvensen högre (beta-tillstånd) vilket innebär att vi börjar sortera mer bland det vi upplever med våra sinnen. Vi kan på ett med dagmedvetet sätt välja att inte lägga vikt vid precis allt vi ser och hör. Förmågan att fokusera förbättras. Den vuxna hjärnan är inte i beta-tillstånd hela tiden på dagtid utan har förmågan att byta frekvens.

Det som är avgörande för vuxnas välmående är att bli medveten om när och hur hopplöst, tungt material konsumeras. Om du känner att du vill konsumera den typen av information så planera in att du gör det någon gång mitt på dagen. Då filtrerar din hjärna mer och släpper inte in vad som helst även om det så klart fortfarande påverkar och vi behöver bli medvetna om våra egna gränser så vi inte går in i oönskade känslostämningar ofrivilligt.

 

Ett sätt att lösa problemet med en del oönskade känslostämningar: Se till att du konsumerar den typen av material på morgnarna och kvällarna som hjälper ditt sinne och hjärta att må bättre. Något som innehåller sådana stämningar och känslor som är gynnsamma för dig. Då går de rakt in i dig, passerar det logiska tänket och hamnar i det undermedvetna. Eller sitt med dina egna tankar och känslor och adressera dem.

Själv har jag inte tittat på nyheter, skräckfilmer eller annat liknande innehåll på flera år. Jag har märkt att allt jag behöver veta och kan göra något åt når mig förr eller senare. Jag hittar den informationen som jag behöver ha i rätt tid. Det har frigjort mycket resurser som nu kan ägnas åt att fokusera på det jag faktiskt kan påverka och välja mina handlingar utifrån ett mer idérikt tillstånd. Jag gör mer nytta omkring mig genom att det här sättet att leva.

Vill du bryta destruktiva känslomönster? Jag bjuder in dig till detta lekfulla experiment som kan ha väldigt positiva konsekvenser på ditt liv. Prova strategin ett tag och skriv till mig hur det gick. Ge dig själv kärlek!

<3 Allt gott, önskar Mirva