STOPP – gränssättning som en central del av vår hälsa

Jag levde länge utan att sätta gränser. Tills jag insåg att jag vill känna till mina gränser och börja sätta dem när det behövs. För att hålla mig frisk. För att jag ska kunna ge något fint tillbaka till omvärlden.

Jag har tidigare tagit upp vikten av att känna till sina värderingar för att skapa ett liv som är i linje med den man är innerst inne. Värderingar kan ses som en husgrund som ger en stabil start för att bygga upp resten av huset. De värdeord du väljer har en unik mening för just dig. Det viktiga är inte själva ordet utan hur de kommer till uttryck i ditt liv.

Det som går hand i hand med värderingar är gränssättning. När vi reder ut vilken eller vilka värderingar som är de allra viktigaste för oss, vet vi också så småningom var våra egna personliga gränser går.

Vi lever tillsammans och i samverkan med andra och omvärlden. Inom ramen för vår egen suveränitet kan vi kompromissa och komma överens om vissa saker. När det börjas krävas och hotas så motarbetar vi varandra och vår hälsa som vi värnar om. Det som är centralt för vår psykiska och fysiska hälsa är kunskap om vilka saker som inte är förhandlingsbara, så pass heliga för oss personligen att vi ej kan kompromissa på dem. Vi har rätt till detta. Detta är inte egoistiskt utan sund egenvård med syfte att börja uppskatta och älska sig själv.

Det finns inga ”allmänt godkända personliga gränser” för oss människor utan var och en av oss bestämmer det själv. Exempelvis kan det handla om att man väljer att avstå viss typ av mat, läkemedel eller relationer. Vid en utmattning är det vanligt att man upptäcker att man levt relativt gränslöst.

Vi ser tecken på var vår gräns går genom att känna olika typer av känslor i samband med en händelse, situation eller en tanke. Det kan handla om hur vi behandlar oss själva eller hur vi tillåter andra att behandla oss.

Ett bra exempel är ilska, som ger information om att min gräns har överskridits. Jag rekommenderar att utforska ilska, irritation och liknande känslor för att se om den känslan vill visa att en skarpare gränssättning vore nödvändig. Skriv ner dina observationer om dig själv.

  • Att du sätter din gräns skadar inte någon annan.
  • Att du sätter din gräns vägleder dig till sunda och genuina relationer
  • Genom att du sätter din gräns, kommer du att känna dig mer nöjd med dig.

Vi kan vara mycket medvetna om var våra gränser går, men när det väl blir dags att skydda sig själv och sätta gränser i praktiken, känns det svårare. Det är förståeligt, eftersom vi vill gärna vara snälla mot omvärlden. När vi inte uppskattar oss själva leder det på längre sikt till att vi ej har kapacitet att medverka i vår community. Bäst sätt att slippa utmattning och till slut bitterhet är att ta hänsyn till sina egna gränser.

VECKANS TIPS:

Träna på gränssättning i praktiken – skriv ett NEJ på en lapp – titta på lappen när du märker att du vill säga NEJ. Detta är en ”låg tröskel -övning” som hjälper med att uppmärksamma just din gräns, utan att agera.

Önskar er en alldeles underbar dag!

/Mirva