Vad är självmedkänslacoaching by Mirva hos Movere Coaching?

Vad kan jag hjälpa dig med?

Coaching är ett sätt att samtala öppet och ge utrymme för kreativa idéer och insikter som i en hektisk vardag kan upplevas svåra att nå. Min uppgift är att skapa en trygg miljö för dig så att du vågar reflektera, känna efter och komma närmare ditt självförverkligande.

Jag erbjuder nedan stöd till dig:

 • stöd med att minnas vem du var innan alla begränsande övertygelser tog makten över dig
 • etablera en respektfull och närvarande självdialog och tröstande rösten inom dig
 • trygghet så att du vågar se både möjligheter och hinder i situationer du möter
 • hjälp för att tydliggöra din riktning, det vill säga vart du är på väg och varför – dvs. effektiv målsättning
 • stöd med att våga kliva fram med dina kompetenser och sysselsätta dig med hjälp av dem

Det som är centralt är att du får en ökad förståelse för något som kändes okänt, läskigt eller omöjligt från början. Så allt handlar egentligen om förståelse och expansion. Det vi ännu inte förstår, är mer eller mindre jobbigt. Genom att förstå minskar vi lidandet och avdramatiserar.

Mitt viktigaste uppdrag som coach är att facilitera denna inlärningsprocess genom nedan upplägg:

 • 6-8 eller fler individuella coachingsamtal som innehåller kraftfulla, insiktsskapande frågor till dig
 • stöd mellan samtalen på mail och telefon
 • individanpassade övningar – arbetsblad, skriftligt material

 

För att se en tydlig skillnad mellan startläget och resultatet på coachningen, kartlägger vi nuläget och utvärderar vad som är annorlunda när vi avslutar. Vi följer en gynnsam riktning som representeras av det friska trädet och dess tillstånd på bilden nedan:

 • Livskraft
 • Överflöd
 • Fritt flöde
 • Näring
 • Energi
 • Kontakt med omvärlden – inkludering

 

 

 

 

 

Coaching bygger på ett jämlikt partnerskap och på en stark övertygelse om att varje individ är handlingskraftig. Vi kan i varje stund ta aktiva beslut. Alla befinner sig i olika livssituationer och har olika ”bagage” sedan tidigare, vilket jag som coach har en hög respekt för. Fördomar och dömande tankar om hur vi människor borde vara begränsar oss mycket. Jag ser att var och en av oss har en egen livsplan och sätt att leva. Med hjälp av coaching kan du tydliggöra din livsplan avseende relationen till dig själv och hur du vill använda din energi.

Goda råd kan vara användbara ibland men det är ännu viktigare att lyssna på sig själv för att se vad den rätta vägen är. Det innebär att man blir styrd inifrån i stället för att bli styrd utifrån. Råd och tips som andra funnit välfungerande kanske inte är din grej och leder bara till ännu mer missnöje så du behöver träna på din urskiljningsförmåga när det kommer till råd.

Mina klienter har nämnt att de fått hjälp med att ändra tankestrukturer och förhållningssätt mot upplevda utmaningar. De har även fått med sig insikter, praktiska verktyg eller ett nytt jobb. De har skapat en lättare tillvaro och möter inte längre liknande utmaningar som de gjorde tidigare.

Mitt mål som coach är att ge dig verktyg så att jag som coach blir överflödig. DU är alltid stjärnan i din process och är den som går till handling när det är dags.

Jag följer International Coach Federations (ICF) etiska riktlinjer samt sunt förnuft enligt vilka coachrelationen alltid är konfidentiell. Relationen mellan coach och klient är jämlik, det vill säga inte en expert-lekman -relation. Min syn på coaching är att det krävs ett ömsesidigt förtroende och att det är coachens uppgift att skapa ett öppet och tillåtande samtalsklimat.

Mer information om etiska riktlinjer finns på https://icfsverige.se/om-icf/etiska-riktlinjer/

I mitt yrkesövande är jag närvarande, respektfull och öppen. Mina värderingar är ärlighet, genuinitet och integritet. Detta innebär att jag har mina klienters bästa i åtanke och att jag är lyhörd för dig och din personliga zon. Tiden du ägnar åt coaching är välinvesterad tid för din utveckling och ökad förståelse för dig själv.

Känner du att det är dags att börja träna på självmedkänsla, acceptans och följa ditt självförverkligande?

Hjärtligt välkommen till Movere coaching!

Hos mig kan du alltid boka en kostnadsfri konsultation för att se om jag är rätt person att hjälpa dig vidare. Kontakta mig på kontakt@moverecoaching.se eller skicka ett meddelande på Instagram @movere_mirva / Facebook Mirva Rosendahl / LinkedIn Mirva Rosendahl

Varma Hälsningar, Mirva

Självmedkänslacoach, Karriär- och ledarskapscoach 

kontakt@moverecoaching.se

Movere = move forward, gå vidare, utvecklas, ta dig framåt