Vad är coaching by Mirva hos Movere coaching?

Coaching är ett sätt att samtala. Kommunikationen sker på två plan: Mellan coachen och klienten samt mellan klienten och dess vilja och högsta önskan. Samtalets syfte är att öka självkännedom hos klienten. Med hjälp av aktivt lyssnande och kraftfulla frågor hjälper coachen att öka medvetenheten hos klienten. Coachen faciliterar den inre dialogen hos klienten. Genom att uppmuntra klienten till att utforska frågeställningen som klienten själv formulerar öppnas en dörr till fler lösningar och möjligheter. Det handlar om att utvidga zonen där man opererar.

Coaching bygger på ett jämlikt partnerskap och på en stark övertygelse om att varje individ är handlingskraftig. Vi kan i varje stund ta aktiva beslut. Alla befinner sig i olika livssituationer och har olika ”bagage” sedan tidigare, vilket jag som coach har en hög respekt för. Fördomar och dömande tankar om hur vi människor borde vara är faktorer som begränsar oss mycket. Jag ser att var och en av oss har en egen livsplan och sätt att leva. Med hjälp av coaching kan man tydliggöra den egna livsplanen avseende ett eller fler livsområden.

Väldigt sällan finns det färdiga quick-fix-lösningar, speciellt när det handlar om personlig utveckling. Min uppgift är att skapa en trygg miljö för dig att börja reflektera, känna efter och komma närmare det som hjälper dig vidare mot dina mål.

Goda råd kan vara användbara ibland men det är ännu viktigare att lyssna på sig själv och se vad som är den rätta vägen utifrån oss själva. Det innebär att man blir styrd inifrån i stället för att bli styrd utifrån. Råd och tips som andra funnit välfungerande kanske inte är din grej och leder bara till ännu mer missnöje. Ge dig själv en chans att finna din inre kompass som guidar dig resten av ditt liv.

Jag följer International Coach Federations (ICF) etiska riktlinjer samt sunt förnuft enligt vilka coachrelationen alltid är konfidentiell. Relationen mellan coach och klient är jämlik, det vill säga inte en expert-lekman -relation.

Mer information finns på https://icfsverige.se/om-icf/etiska-riktlinjer/

I mitt yrkesövande är jag alltid närvarande, respektfull och prestigelös. Mina värderingar är ärlighet, genuinitet och integritet. Detta innebär att jag har mina klienters bästa i åtanke och att jag är lyhörd för dig och din personliga zon. Tiden du ägnar åt coaching är tid för dig själv, för personlig utveckling och dina drömmar!

Känner du att det dags för dig att börja prioritera dig själv – Hjärtligt välkommen till Movere coaching!

kontakt@moverecoaching.se / Tel. 0723 704595

Allt gott!

-Mirva